Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

  • Home
  • /
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 11.10.2021г ВНГ ГРУП ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност”.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Номер на  договора- BG16RFOP002-2.089-3088-C01

Бенефициент: ВНГ Груп ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.10.2021 г.
Край: 11.01.2022 г.